Seniors

 

Vredelust verwelkom seniors vir die wysheid, lewenservaring en lus vir die lewe wat hul toevoeg tot die Vredelust familie. Elke lewensfase bring sy eie uitdagings en vreugdes.

Ouerwordende persone sukkel dikwels met alleenheid, agteruitgaande gesondheid en verlies aan mobiliteit, daarom probeer ons dit vir seniors maklik maak om die warm omgee van medegelowiges te beleef op maklik toeganklike wyses..

Daar is heelwat geleenthede waar seniors kan betrokke raak:

 

Bybelstudie word gehou elke Woensdagoggend (09:00 – 10:00) in die konferensielokaal.

Elke tweede en vierde Donderdag van die maand hou die Vredelust Senior Groep om 9:30 ‘n gesellige program – van opvoerings en uitstappies tot geestelike groeigeleenthede.

By Starck Homes, Starckwood Village en Goedgedacht word daar deurlopend interkerklike dienste aangebied, asook Nagmaal elke eerste Donderdag van die maand. Deurlopende pastorale versorging word op aanvraag gedoen.

Gemeenskapskorefees – elke Oktober maand by La Rochelle Gemeente

 

Willy van Rooyen